Jurriaan van Hall - RWV Advocaten

In opdracht van: RWV Advocaten te Leiden

The Human Link is een geschakeld beeld dat uit drie componenten bestaat die elkaar middels zwaartekracht overeind houden. Het beeld bestaat uit een vaderfiguur, een moederfiguur en een kind. Elk figuur heeft een van de karakteristieke RWV-huisstijlkleuren.

De achterliggende gedachte is dat door elkaar te helpen, we elkaar in balans houden. Het kan gezien worden als een metafoor voor het belang van de advocatuur, die erop gericht is een schakel te zijn tussen probleem en oplossing. In The Human Link wordt deze gedachte heel concreet verbeeld, de figuren houden elkaar letterlijk overeind.

Jurriaan van Hall
The Human Link
polyester